πŸ“š node [[loas a buda]]
Loas a Buda
Loas a todas las maravillas del universo
Loas a los que se oponen a la injusticia
Loas a los que buscan el bien comΓΊn
Loas a los que luchan por los oprimidos
Loas a los iluminados y bodhisattvas!
Loas a Buda
Loas a todas las maravillas del universo
Loas a las que se oponen a la injusticia
Loas a las que luchan por los oprimidos
Loas a las ilustradas bodhisattvas!
Loas a Budas
Loas a todes les maravilles del universo
Loas a les que se oponen a la injusticia
Loas a les que luchan por les oprimides
Loas a les ilustrades bodhisattvas!
πŸ“– stoas
β₯± context