πŸ“š node [[2020 12 10]]

2020-12-10

2020-12-10

  • Revolutionaries, communists should be able to explain in five sentences what their program is (Aaron Benanav Antifada interview)

πŸ“– stoas
β₯± context
β₯… related node [[20200611204104 engels]]
β₯… related node [[20200712110047 zettelkasten_note_taking_process]]
β₯… related node [[20200712110330 tools]]
β₯… related node [[20200721210202 history_of_philosophy]]
β₯… related node [[20200721210255 science]]
β₯… related node [[20200721210619 thales]]
β₯… related node [[20200721210901 anaximander]]
β₯… related node [[20201202215710 covid_19]]
β₯… related node [[20201210164227 fears_are_hidden_desires]]
β₯… related node [[20201219144610 likelihood_of_revolution]]
β₯… related node [[20200629121410 deficits_debt_and_deflation_after_the_pandemic_michael_roberts_blog]]
β₯… related node [[20200712110353 a_few_things_to_keep_in_mind]]
β₯… related node [[20200712110501 principles]]
β₯… related node [[20200712110654 three_types_of_notes]]